mercredi 1 mars 2017

Dynamika jízdy

dynamika jízdy, dop. vědní obor zabývající se pohybem vozidel na zákl. zák. mechaniky a empirických zkušeností. Je zákl. pro konstrukci vozidel, dynamismus [lat. < řec.], filoz. učeni, vysvětlující existenci, pohyb a vývoj hmoty závislosti na akt. nemateriálni hybné síle, která je buď hmotě vlastni, nebo k ní přistupuje zvnějšku. D. zdůrazňuje nepřetržitost hmoty a dění, je vždy kritikou mechanicismu. Vychází z ideal, pozic, často je spojen s iracionalismem (Leibniz, Nietzsche. Bergson).

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire