dimanche 5 mars 2017

Bohme

Bohme[béme]ya^o6,1575- 1624, něm. filozof-samouk; v jeho učení vyvrcholily panteistické tendence něm. mystiky. Podle B. je bůh imanentnim principem věčně proměnlivého světa, skrze nějž se jeví; bůh bez světa je věčné nic. Dial. prvky Bóhmova učení ovlivnily něm. klas. filoz. a oceňoval je i Marx.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire