mercredi 8 mars 2017

Buffet

Buffet [bife] Bernardy *1928, fr. malíř a grafik; z Picassova vlivu odvodil vlastni expresívní styl s Černými obrysy a střídmou barevnosti {Pohřeb, Snětí z kříže, Zátiší s revolverem, autoportréty).

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire