mercredi 8 mars 2017

Cesena

Cesena [čezé-], m. v Itálii v kr. Emi-lia-Romagna, 89 500 obyv. Prám. po-tr., spotřební. Knihovna (Biblioteca Malatestiana).

Buffet

Buffet [bife] Bernardy *1928, fr. malíř a grafik; z Picassova vlivu odvodil vlastni expresívní styl s Černými obrysy a střídmou barevnosti {Pohřeb, Snětí z kříže, Zátiší s revolverem, autoportréty).

mardi 7 mars 2017

Banchieri

Banchieri [-kjé-] Adriano, 1567 — 1634, it. skladatel a hud. teoretik; psal zvi. madrigaly.

Dřeviny

dřeviny, víceleté rostliny, jejichž lodyhy dřevnatějí. Patři k nim stroifl)’! keře, polokere a dřevnaté liány. Dělí se na d. listnaté a d. jehličnaté. Rostou

úřad prezidenta

úřad prezidenta, vládu s představiteli KSČ KSČ na Slovensko

Čečeno-ingušská ASSR

Čečeno-ingušská ASSR, v SSSR v RSFSR na sv. Kavkazu, 19 300 km2, 1,17 mil. obyv., hl. Čečencú a Ingu-šů; středisko Groznyj. Těžba a zpracování ropy a zemního plynu, prům. stroj., potr. Zemědělství. C.-i. ASSR ustavena 5.12.1936. čečetka, Acanthis — podrod ptáků z rodu stehlík, Carduelis, z čeledi pěn-kavovitých. Na zimu k nám ze S přilétá č. z mni, Carduelis (Acanthis) flarn-mea\ v ČSSR chráněná. Živí se semeny bříz. Chová se v klecích, čedar [podle angl. m ], sýr s mletou sýřeninou.

Brandeis

Brandeis [brendajs] Luis Dembitz, 1856 až 1941, amer. politik a právník; 1916 až 1939 člen Nej vyššího soudu USA. Prosazoval vétší účast státu v sociálním zabezpečení občanů.