dimanche 5 mars 2017

Cáchy

Cáchy, něm. Aachen, fr. Aix-la-Cha-pelle — m. v NSR v Scv. Porýnsku-Vestfálsku, 242 400 obyv. Prům. text., oděvní, el.tech., stroj., potr., gumárenský. Dop. křižovatka. Termální lázně již od řím. dob. Hist. památky. — Na místě C. bylo řim. m. Aquisgranum. které zaniklo po vpádu Franků; na sklonku svého života zde pobýval pro blízkost léčivých pramenů Karel Veliký a C. se tim staly hl.m. franské říše. Zůstaly (do 1531) korunovačním m. řím. něm. králů.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire