mardi 7 mars 2017

Dickeos

Dickeos [dykinz] Charles, 1812—1870, pseud. Boz, klasik angl. reál. 19.st.; romanopisec, povídkář a publicista s hluboce sociálním cítěním a znamenitým talentem pro dramatičnost, charakteristiku postav, humor a grotesku. Úspěch získal již románovou prvotinou Kronika Pickwickova klubu, humorným popisem angl. života, v románech Oliver Twist, Mikuláš Nick-leby, Malá Dorritka a jinými satirami pranýřoval různé soukromé i veř. instituce; autobiografické prvky obsahuje román David Copperfield.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire