lundi 6 mars 2017

Duluth

Duluth [djúlúsj, přístavní m. v USA v Minnesotě na Hořejším jezeru, 100 600 obyv. Vývoz železné rudy. Prům. zvi. hutní, loďařský. duma [rus., ukr.] 1. poradní, správní a nakonec zastupitelský orgán (parlament) s omezenou pravomocí ve feud. i kap. Rusku; 1547—1711 byla bojarská duma poradním sborem panovníka, nahrazena senátem. Městská d. stála od 1785 v čele správy měst. Státní d. byla zřízena carskou vládou 1906 jako důsledek řev. 1905 — 07 pro uklidnění řev. mas; byla jí nadřízena státní rada, jež mohla zamítnout každý návrh d. Za únorové řev. 1917 byl vytvořen Prozatímní výbor státní d., jenž po dohodě s menševiky a esery ustavil Prozatímní vládu v Petrohradě; 2. liter, viz dumy.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire