mardi 7 mars 2017

Dřeviny

dřeviny, víceleté rostliny, jejichž lodyhy dřevnatějí. Patři k nim stroifl)’! keře, polokere a dřevnaté liány. Dělí se na d. listnaté a d. jehličnaté. Rostou

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire